LIB JMBG/PIB
Šta je LIB? Otvorite svoj LIB? Šta je JMBG? Gde ga mogu pročitati?  
Glavna strana » Prosleđivanje zahteva


SVAKA ZLOUPOTREBA JE ZAKONOM KAŽNJIVA !
(Vaša IP adresa: 18.215.62.41)

Kontakt: Matična služba Gradske uprave grada Smederevo
Broj telefona: 026/672-724 lokal 1620 i lokal 1624
e-mail: maticnasluzba@smederevo.org.rs
Dokumenta se šalju
preporučenom pošiljkom nakon izvršene uplate adm.taksi,
nakon obaveštenja od strane matične službe

U slučaju potrebe za dopunskim podacima, bićete kontaktirani telefonom ili e-mailom.
Naručivanje izvoda elektronskim putem, gde je moguće izvršiti elektronsko plaćanje i dostavu na kućnu adresu, možete obaviti na sledećoj adresi na Internetu: http://www.euprava.gov.rs/


Podnosilac zahteva Ime

Prezime

JMBG

Adresa

Mesto i poštanski broj

Kontakt telefon

Elektronska pošta (e-mail)

Broj lične karte

Mesto izdavanja lične karte


Izaberi vrstu zahteva:
ZAHTEV ZA IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
Izbor obrasca na kome će izvod biti štampan:
 1. Domaći - Ćirilica
 2. Domaći - Latinica
 3. Internacionalni
Ime
Prezime
JMBG
Dan, mesec i godina rođenja
Devojačko prezime
Mesto i opština rođenja
Ime i prezime oca
Ime i devojačko prezime majke
Svrha izdavanja izvoda
ZAHTEV ZA IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE VENČANIH
Izbor obrasca na kome će izvod biti štampan:
 1. Domaći - Ćirilica
 2. Domaći - Latinica
 3. Internacionalni
Mesto sklapanja braka
Opština sklapanja braka
Dan, mesec i godina sklapanja braka
Podaci o ženiku:
Ime
Prezime
JMBG
Dan, mesec i godina rođenja
Podaci o nevesti:
Ime
Prezime
JMBG
Dan, mesec i godina rođenja
Devojačko prezime
Svrha izdavanja izvoda
ZAHTEV ZA IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH
Izbor obrasca na kome će izvod biti štampan:
 1. Domaći - Ćirilica
 2. Domaći - Latinica
 3. Internacionalni
Ime
Prezime
JMBG
Dan, mesec i godina smrti
Devojačko prezime
Mesto i opština smrti
Ime i prezime oca
Ime i devojačko prezime majke
Svrha izdavanja izvoda
ZAHTEV ZA IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE DRŽAVLJANA
 1. Domaći - Ćirilica
 2. Domaći - Latinica
Ime
Prezime
JMBG
Dan, mesec i godina rođenja
Devojačko prezime
Mesto i opština rođenja
Ime i prezime oca
Ime i devojačko prezime majke
Svrha izdavanja izvoda

Način preuzimanja: