LIB JMBG/PIB
Šta je LIB? Otvorite svoj LIB? Šta je JMBG? Gde ga mogu pročitati?  
Glavna strana » Nadležni organi


Funkcija E-mail
Predsednik gradske skupštine grada Smedereva gradska.skupstina@smederevo.org.rs
Grupa za informacioni sistem grada Smedereva admin@smederevo.org.rs
Elektronska adresa namenjena za postavljanje pitanja gradonačelniku pitajte.gradonacelnika@smederevo.org.rs
Matična služba gradske uprave Smederevo maticnasluzba@smederevo.org.rs
Prijava problema u vezi biračkog spiska birackispisak@smederevo.org.rs
Prijava problema ekološkoj inspekciji ekoloska@smederevo.org.rs
Prijava problema građevinskoj inspekciji gradjevinska@smederevo.org.rs
Kontakt gradske stambene agencije gradska.stambena@smederevo.org.rs
Elektronska adresa kabineta gradonačelnika grada Smedereva kabinet@smederevo.org.rs
Elektronska adresa poverenika za informacije od javnog značaja poverenik@smederevo.org.rs
Elektronska adresa PRESS službe gradske uprave Smederevo press@smederevo.org.rs
Prijava problema saobraćajnoj inspekciji saobracajna@smederevo.org.rs
Elektronska adresa predsednika sindikata gradske uprave Smederevo sindikat@smederevo.org.rs
Elektronska adresa za podnošenje zahteva tj. prijavu komunalnih problema sistem48.smederevo@smederevo.org.rs